οι SourLiBooM​

υποστηρίζουν

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης είναι ίδρυμα μόνιμο,  (νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου -Ν.Π.Δ.Δ.), μη κερδοσκοπικό, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Φέτος, θα ειναι η πέμπτη χρονιά συνεργασίας της ομάδας με το μουσείο σε πολλές, κυρίως εκπαιδευτικές αλλά και πολιτιστικές δράσεις. 

'Οταν Αισθητική και Τέχνη συναντιούνται.

Φίλος - Χορηγός Κομμώσεων

Φωτογραφικό κέντρο Θεσσαλονίκης

Φίλος - Χορηγός φωτογράφησης παραστάσεων

γραμματοχυμος.jpg

Γραμματοχυμός

Art & Design